50 timer samfunnskunnskap

 

Informasjon

Introduksjonsloven sier at de som omfattes av loven skal tilbys et 50 timers kurs i samfunnskunnskap på et språk de forstår. Tilbudet skal gis så tidlig som mulig, gjerne før eller samtidig som deltakeren deltar i norskopplæring. De som omfattes av loven og har rett og plikt, eller plikt, til denne opplæringen må gjennomføre 50 timer samfunnskunnskap og samfunnskunnskapsprøven før de kan søke permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap. 

 

Kursinnhold

Kursinnholdet er fastsatt i læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det er fastsatt 7 emner i læreplanen:

  • Ny innvandrer i Norge 
  • Historie, geografi og levesett
  • Barn og familie
  • Helse
  • Utdanning og kompetanse  
  • Arbeidsliv
  • Demokrati og velferdssamfunn 

 

Nyttige lenker

Lurer du på hvor du kan finne informasjon om når du trenger 50 timer samfunnskunnskap og samfunnskunnskapsprøven, hva kurset inneholder eller hvordan du melder deg opp til 50 timer samfunnskunnskap? Da kan det være lurt å sjekke ut disse linkene: