Skoleruta

Nome voksenopplæring 

 

Skolerute 2019-2020

 

Måned 

Datoer 

Skoledager 

August 

Skolestart: Tirsdag 20.august 

Planleggingsdager: 14, 15, 16 og 19.aug. 

September 

 

21 

Oktober 

Høstferie uke 41 

(f.o.m mandag 7. oktober t.o.m fredag 11. oktober 

18 

November 

 

21 

Desember 

Siste skoledag før jul: Fredag 20. desember 

15 

Januar 

Planleggingsdag: Torsdag 2. januar 

Første skoledag etter nyttår: Fredag 3. januar 

21 

Februar 

Vinterferie uke 8 

(f.o.m. mandag 17. februar t.o.m fredag 21. februar 

15 

Mars 

 

22 

April 

Påskeferie f.o.m mandag 6. april t.o.m mandag 13. april 

16 

Mai 

Offentlige fridager: 

Fredag 1. mai 

Kr.Himmelfartsdag torsdag 21. mai 

19 

Juni 

2. pinsedag mandag 1. juni 

Siste skoledag torsdag 18.juni 

Planleggingsdag: fredag 19. juni 

13 

SUM 

 

190 

 

For introduksjonsprogrammet gjelder egen årsplan. Ta kontakt med din programrådgiver for mer informasjon.