Skoledagen

Grunnskole 1, 2 og 3 kl. 08.50 - 14.20
Norskgrupper  kl. 08.50 - 14.20
Kombinasjonsklasse  kl. 09.00 - 15.00
Kveldskurs  kl. 17.30 - 20.00

NB! Norskgrupper kan ha egne timeplaner som gjør at tidspunkt kan variere.