FAU og SMU

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) Samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget (SMU) 

Opprettelsen av samarbeidsutvalget (SU) er hjemlet i §11-1 i opplæringsloven. Hver grunnskole i Nome har sitt eget SU. Utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Samarbeidsutvalget skal arbeide for skolens beste innenfor sentrale lover og forskrifter for grunnskolen og i henhold til retningslinjer og vedtak gjort av kommunestyret i Nome.

Samarbeidsutvalget består av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor.

Hver grunnskole i Nome skal også ha sitt eget skolemiljøutvalg (SMU). Opprettelsen av SMU er hjemlet i opplæringsloven §11-1 slik som SU.

Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. SMU skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. SMU består av representanter fra samarbeidsutvalget med tillegg av en ekstra elevrepresentant og en ekstra foreldrerepresentant.

Valgt til FAU - Hva nå? (PDF, 8 MB)

FUGs 10 råd for samarbeid og inkludering (PDF, 433 kB)

 

FAU 2022-2023

FAU 2022-2023
Klasse Navn Periode/Antall år
Trinn 1 Annfrid Aafløy 2/2
Trinn 1 Gry Anette Strigen 1/2
Trinn 2 Guri Grue Carlsen 2/2
Trinn 2 Mari Haugen 2/2
Trinn 2 Veronica Kornkåsa Sandstå - vara 1/2
Trinn 3 Lene Tollehaugen 2/2
Trinn 3 Merete Almankås - vara 1/2
Trinn 4 Jørund Dorholt 2/2
Trinn 4 Cathrine Fjeldstad 2/2
Trinn 4 Silje Laland Moe - vara 1/2
Trinn 4 Anne Sundbø 1/2
Trinn 5 May Britt Follegg 2/2
Trinn 5 Ingeborg Steffensen - vara 1/2
Trinn 6 Kristin Lange 2/2
Trinn 6 Kirsten Hermansen 2/2
Trinn 6 Hanne Kjersti Hogga - vara 1/2
Trinn 7 Tore Bekhus 2/2
Trinn 7 Trine Moe Stakseng 2/2
Trinn 7 May Lis Kleven 1/2
Trinn 8 Cecilie A. Risdalen 2/2
Trinn 8 Gro Rønningen - vara 1/2
Trinn 9 Heidi Kristina Aase 2/2
Trinn 9 Hanne S. Waldenstrøm 2/2
Trinn 9 Siv Jorun Normann - vara 1/2
Trinn 10 Silje Haugane 2/2
Trinn 10 Helge Strand - vara 1/2
Trinn 10 Elisabeth Haldorsen - vara 1/2
Leder Hanne Kjersti Hogga
Nestleder 1 år Silje Haugane
Sekretær 1 år Guri Grue Carlsen
Økonomiansvarlig Jørund Dorholt

 

SU 2022/2023

SU 2022/2023
Navn Stilling Vara Navn
Hanne Kjersti Hogga Representant for FAU Vara Silje Haugane
Inger Haugane Representant for lærerne Vara Merete Schie Bjerva
Jan Idar Øygarden Representant for lærerne Vara Mette Hegna Borgen
Sigrunn L. Slåttedalen Representant for andre ansatte Vara Lene Marie Midtbøen
John Gramstad Representant for Nome kommune Vara
Milda Skurdauskaite Representant for elevråd b-trinn Vara Salka Abdelkarim Alfarra
Tomas Strand-Olsen Representant for elevråd u-trinn Vara Ane Norheim
Anne Fløgstad Repsentant for Nome kommune - skole Vara Maria Tello

 

SMU 2022/2023

SMU 2022/2023
Navn Stilling Vara Navn
Hanne Kjersti Hogga Representant for FAU Vara ?
Heidi Kristine Aase Representant for foreldrene Vara Kristin Lange
Leah Thorstensen Representant for elevene Vara ?

 

KFU 2022/2023

KFU 2022/2023
Navn Stilling
Hanne Kjersti Hogga Repsentant

 

Møteplan - Lunde 10-årige skole 2022/2023

Møteplan - Lunde 10-årige skole 2022/2023
Råd/Mnd August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni
FAU 7 5 2 7 1 1 12 3 - VALG 7 - ÅRSMØTE
SU 7 5 2 7 1 1 12 3 - VALG 7
SMU 5 7 12 7