Lunde 10-årige skole

Klikk for stort bilde

Lunde 10-årige skole er en skole med over 300 elever. Skolen ligger ca 1 kilometer fra sentrum i Lunde og har gode fasiliteter og et unikt nærområde.Det er stort fokus på utviklingarbeid ved skolen og vi kan vise til gode læringsresultater. Vi er opptatt av at alle elever skal ha et godt læringsmiljø, og at de ansatte skal trives på jobben.Kommunen er nå med i departementets pulje 7 om Vurdering for læring. Lunde 10-årige skole er opptatt av hva slags praksis vi utøver og har fokus på et helhetlig opplæringsløp for barna.

 

Skolen har som mål at:

 

Alle elever ved Lunde 10-årige skole skal utvikle seg i et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Med andre ord: ”Et trygt sted å være for å lære”

 

·         Elevene ved Lunde 10-årige skole skal oppleve mestring og gode læringssituasjoner

·         Elevene opplever at de er viktige og blir tatt hensyn til (Elevmedvirkning)

·         Skolen har et læringsmiljø som inkluderer alle

·         Elevene opplever at kunnskap er viktig og nyttig

Kontaktperson

Hanne Skretteberg

Rektor Lunde 10-årige skole
Tlf:
35008802
Mobil:
90876544

 

Adresse

Besøksadresse:

Brugata 42
3825 Lunde

Postadresse:

Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kartpunkt