Informasjonshefte 2019-2020

Vel møtt til et nytt skoleår! 

Vi har 314 elever og 54 ansatte på Lunde 10-årige skole dette skoleåret.

Lunde 10-årige skole har en tydelig pedagogisk profil med ansatte som har et felles læringssyn i møte med elevene. Et trygt læringsmiljø må ligge til grunn for all undervisning og i elevenes skolehverdag. Vi har fortsatt investeringen i en til en PC for elever. Elevene på 6.-10.trinn har en kontraktfestet avtale om bruk av PC på skolen og hjemme. IKT- opplæring er derfor en viktig satsning, både for elever og ansatte. Neste høst får vi ny læreplan og i forbindelse med det, skal vi bruke mye tid på ny Overordna del og Fagfornyelsen med nye fagplaner. Våre satsningsområder dette skoleåret er:

  • Læringsmiljø
  • IKT
  • Fagfornyelsen

Nytt av året er at kommunen har sagt opp avtalen med Fronter og vi bruker heretter bare Zokrates som læringsplattform. Foresatte skal nå ha tilgang til å komme inn i Zokrates ved å bruke ID- porten ved innlogging.

Skolen bruker Visma Min Skole for fraværsføring og meldinger hjem/skole.

Skolen har som mål at:

Alle elever ved Lunde 10-årige skole skal utvikle seg i et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Med andre ord: ”Et trygt sted å være for å lære”

  • Elevene ved Lunde 10-årige skole skal oppleve mestring og gode læringssituasjoner
  • Elevene opplever at de er viktige og blir tatt hensyn til (Elevmedvirkning)
  • Skolen har et læringsmiljø som inkluderer alle
  • Elevene opplever at kunnskap er viktig og nyttig

Som rektor ønsker jeg å fortsette å følge opp det gode arbeidet elevene, foresatte og personalet her ved skolen bidrar til.

Vi ser fram til et godt samarbeid til beste for elevene i Lunde!

Hanne Skretteberg

Rektor

Her kan du finne resten av informasjonshefte for 2019-2020

Informasjonshefte 2019-2020 (DOC, 3 MB)