Aktivitets- og prøveplan

 

Prøveplanen vil bli justert pga koronautbruddet.

Ny oppdatering kommer etter påske.