Om skolen

Klikk for stort bilde 

Skolen vår heter Holla 10-årige skole. I utgangspunktet var det to skoler i Ulefoss sentrum. En barneskole og en ungdomsskole. I 2015 ble disse slått sammen til en administrativ enhet. Vi eksisterer i to separate bygg, men er altså blitt en 1-10 skole.

Om tidligere Ulefoss skole heter det:

"Få skoler enn oss kan vise til en høyere alder (grunnlagt 1743) kombinert med sammenhengende drift. Men til tross for den høye alderen er Ulefoss skole en moderne skole. Vi er nybygd fra 1991, fikk to påbygg i 1997 da 6-åringene kom inn i skolen, og et siste påbygg i 2009.

Da Ulefoss skole ble grunnlagt, var skolen det eneste stedet å søke kunnskap utover dagliglivet i bygda. På skolen skulle en først og fremst lære kristendomskunnskap, dernest lesing og skriving. Nå har skolen ansvar for å ivareta hele mennesket. Vi som jobber her vil at alle elevene skal bli sett og å mestre. Det betyr tilpasset opplæring – TPO.

Dette får konsekvenser for valg vi tar. Det betyr for eksempel at vi utarbeider arbeidsplaner med ulike nivå. Videre setter vi fokus på de grunnleggende ferdigheter definert i Kunnskapsløftet som å kunne lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig, og bruke digitale verktøy.

Vi har dette skoleåret i 14 klasser, med elever fra 1. til 7. klassetrinn.  Elevtallet er pr. telledato 1. oktober, 271. Elevtallet forandrer seg ganske ofte. Vi er en mottaksskole som får elever fra Nome Statlige mottak, i tillegg så er det en større flytting i befolkningen generelt som påvirker tallet.

Ulefoss skole ligger fint plassert i bakkene ovenfor Ulefoss sentrum, like bak Holla ungdomsskole. Vi har et stort og variert uteområde med skog og asfalterte områder, samt to fotballbaner. Vi har også en stor gapahuk som er mye brukt, særlig til sosiale tilstelninger for klassene på kveldstid (i regi av foreldrene). Ulefoss skole har et FAU som jobber aktivt blant annet med aktiviteter retta mot de ulike trinna.

I friminuttene er det populært å sparke fotball, spille basket eller andre ball-leker. Fra trinn 4. til og med trinn 7, er det elever som er valgte trivselsledere. De legger til rette for ulike aktiviteter i friminuttene. Noen hopper strikk eller tau, mens andre spiller kort eller leker sisten. Vi har ulike klatrestativ og husker, hvorav ufohuska nok er den mest populære. Periodevis lekes det også tradisjonelle ringleker i skolegården, f.eks. "Ta den ring og la den vandre." Vinterstid lager vi en lang akebakke i skoleområdet. Elevene får låne akemadrasser på skolen.

Vi vil gjerne være en god skole for alle som tilbringer dagene her. Ulefoss skole er glade for tilbudet vi gir til elever på trinn 3 om å ha en lyttevenn. Dette kan du lese mer om et annet sted på hjemmesida vår.  Så vet vi at vi alltid kan bli bedre. Best lærer vi i dialog med andre. Har du noe å bidra med? Vi er takknemlige for alle tilbakemeldinger og tips om hva vi kan gjøre bedre! Vi vil også gjerne høre om det er ting du savner på hjemmesidene våre."

Om tidligere Holla ungdomsskole heter det:

"Vi ligger over Ulefoss sentrum, med utsikt over Norsjø og med flotte skogs- og turområder i nærmiljøet. Vi er 160 elever og 25 lærere. Skolegården er sted hvor vi ønsker aktivitet og vi har faste bordtennisbord, og skaterampe. Her er volleyball-bane, fotballbane og basketball område. I tillegg har vi flere aktiviteter elevene holder på med.

2019/20

Våre satsingsområder er for tiden:

  • "Liv og røre" er nytt av året
  • https://www.telemark.no/Vaare-tjenester/Folkehelse/Liv-og-roere-i-Telemark
  •  
  • Fagfornyelsen vil komme våren -20
  • https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/
  •  
  • Digital kompetanse:Dette er områder vi jobber aktivt med og som vil prege skolehverdagen til både elever og lærere. Vi arbeider systematisk med bruk av Zokrates og Office 365 som læringsplattform også i forbindelse med vurderingsarbeidet.
  • Erasmus+: ​Skolen er i år og neste år med i det europeiske elev- og lærernettverket:

https://yourfuntasticworld.wordpress.com/  

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

 

Lunsj:

Som et ledd i læringsmiljøet tilbyr skolen  mulighet for å kjøpe en enkel lunch i spisepausen på ungdomstrinnet.  Dette er et populært tiltak som elevene setter stor pris på.

Lærere:

Vi har en stabil lærerstab og et godt arbeidsmiljø. I følge elevundersøkelser trives elevene godt på skolen og læringsmiljøet er bra.  Holla 10-årige skole har fokus både på trivsel og læring og mener at dette er to sider av samme sak. De tre åra på ungdomsskolen er betydningsfulle og vi vil gi elevene våre varige kunnskaper, holdninger og verdier. Og ikke minst; interesser.

Elever:

Skolen har pr august 2019 381 elever.

Skolen er nærskolen for ungdom på Nome statlige mottak og har til enhver tid 10-20 elever derfra. Disse får norskopplæring på egen gruppe halve skoledagen, og resten av dagen tilbringer de sammen med klassen sin i ordinær undervisning.

Kontaktperson

Anne Lindgren

Rektor Holla 10-årige skole
Tlf:
35 00 87 02
Mobil:
915 17 836

 

Adresse

Besøksadresse:

Kirkebakken 28
3830 Ulefoss

Postadresse:

Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kartpunkt