SFO

Gry Kvilekval Olsen, SFO-leder

Linda Waal

Bjørg Kalleberg

May Britt Svensson

Gro Anita Tresland

Hege Betten

Gry Anette Lauritzen

Anne Marit B. Pedersen

Tommy Strand

Turid Sannes

Marte Wines Tufte (lærling)

Lucyna Hoff (vikar)