IKT

IKT-veiledere: 

Erik Andre Hoff: Hjemmesiden, opplæring og veileding

Kjetil Lundefaret: 1.-7. trinn

Bjørn Håkon Sundseth: 8.-10. trinn