SFO

Gry Kvilekval Olsen, SFO-leder

Linda Waal

Bjørg Kalleberg

May Britt Svensson

Gro Anita Tresland

Hege Betten

Gry Anette Lauritzen

Anne Marit B. Pedersen

Tommy Strand

Turid Sannes