Eksamen

Denne informasjonen ble sist oppdatert 24.03.2020.

Eksamen

Hvis vi må avlyse vårens eksamen på grunn av koronaviruset, vil elevene likevel få vitnemål.

Når det gjelder eksamen for privatister, jobber vi med dette og vil komme tilbake til dette så snart som mulig.

Standpunkt 

Lærere og skoleledere må nå prioritere å sikre vurderingsgrunnlag for å sette standpunkt. For å sikre at alle elever skal få standpunkt er det viktig at skolene jobber på en slik måte at lærerne kan overta for hverandre dersom faglærer blir syk. 

For at dere har nok vurderingsgrunnlag, må dere formidle til elevene at de deltar i hjemmeundervisningen slik de normalt gjør på skolen. 

Halvårsvurderingen som ble satt til jul skal ikke alene være grunnlag for vurderingen av standpunktkarakteren. Halvårsvurderingen er en del av underveisvurderingen, og skal både gi informasjon om hva eleven mestrer etter kompetansemålene i læreplanen, og gi veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen i faget. Denne karakteren beskriver kompetansen eleven har nådd ut fra det som er forventet på tidspunktet for vurderingen. 

Standpunktkarakterer i fag blir gitt ved avslutningen av opplæringen, og skal føres på vitnemålet. Normalt skal skolene sette standpunkt de siste én til to månedene med opplæring i faget. Nå anbefaler vi at lærerne begynner å jobbe med vurderingsgrunnlaget til standpunkt så snart det lar seg gjøre. 

Elevene skal ha standpunktkarakter i orden og adferd. Dere foretar som vanlig en helhetlig vurdering av elevens orden og adferd frem til avslutningen av opplæringen. Hvis det ikke er klare avvik fra vanlig orden eller adferd skal eleven ha karakteren God.

Les mer om standpunktvurdering