SIM

Skolens innsatsteam mot mobbing

Anne Lindgren, rektor

Anette Nagelhus/Else Ljungstrøm, inspektører b-trinn

Erik Andre Hoff, inspektør u-trinn

Stian Refdal, Pål Roland, Torhild Lunde, lærere

Gry Kvilekval Olsen, SFO-leder