Norsk 2

Tina Hosen (etter egen plan, tr. 5-7)

Ann-Tove Lunde (timeplanfestet, tr. 2-4)

Astrid Hogga (8.-10. trinn)