KIS

Korps i skolen

Kristin Larsen

Damae Jongkind

John Trygve Bakke

Cathrine Hansen (høst 2019)

Tor Reistad (vår 2020)