Ferieavvikling i barnehagene

Det er tid for å få oversikt over når barna skal ha sommerferie. Denne oversikten trenger vi for å kunne planlegge riktig bemanning ut fra barna som kommer i de ulike ukene, og for at personalet skal få vite sin ferie.

Her er digitalt skjema for å legge inn ferien.