Søknader og prioritering

Det er seks kommunale barnehager i Nome kommune. I Lundedelen ligger Sluseparken barnehage, Skoemyra barnehage og Svenseid barnehage. Ulefossdelen har Fagerli barnehage, Herregårdshavna barnehage og Helgen barnehage.

 

Tilbud og åpningstider

Alle barnehagene tilbyr hel plass, fire dager i uka og tre dager i uka. Det er mulig å avtale enkeltdager med barnehagen ved ekstra behov.

Åpningstidene i barnehagene:

  • Sluseparken barnehage, Skoemyra barnehage, Herregårdshavna barnehage og Fagerli barnehage har åpningstid kl 6.30-17.00.
  • Svenseid barnehage og Helgen barnehage har åpningstid kl 6.45-16.30.

 

Søknadsfrister og skjema

Søknadsfrist til Hovedopptaket er 15. mars.

Det er samme søknadsfrist for endringer av opphold eller ønsker om overføring til en annen barnehage for neste barnehageår. Selv om du står på venteliste dette barnehageåret, må du søke på nytt hvis du ikke har fått tilbud enda og det nærmer seg søknadsfristen til hovedopptaket.

Det er også mulig å søke fortløpende i barnehageåret. Det kan hende noe blir ledig i barnehagene, slik at vi kan gi et tilbud om barnehageplass.

Søknad Du vil få en bekreftelse på epost når søknaden er mottatt.

Husk at det er en måneds oppsigelsestid. Det må betales for denne måneden.

 

Uke 28 og ferieavvikling

Barnehagene samarbeider om feriavvikling en uke på sommeren. Derfor vil kun en barnehage være åpen i uke 28. Påmeldingsfrist 1. april. Det vil være ansatte til stede i denne barnehagen som barnet kjenner.

Ut fra påmeldingene avgjør Oppvekstsjefen om det blir Fagerli barnehage, Herregårdshavna barnehage eller Sluseparken barnehage.

Alle som melder seg på innen fristen vil få et tilbud i uke 28. Senere påmelding vil være avhengig av om det fortsatt er noe ledige kapasistet. Uke 29 og 30 er alle barnehagene stengt.

 Påmelding uke 28 (DOC, 33 kB)

 

Hvordan prioriterer kommunen?

Søknadene blir sortert etter disse kriteriene:

  1. Barn med spesielle behov ut fra for eksempel egne eller familiens medisinske eller sosiale forhold, har høyeste prioritet (A-kriterie) ved opptak. Opptaksmyndigheten krever vedlagt dokumentasjon fra sakkyndig instans som ikke eldre enn tre måneder. Barn med nedsatt funksjonsevne har også høyeste prioritet (B-kriterie). Opptaksmyndigheten krever også her vedlagt dokumentasjon fra sakkyndig instans.
  2. Utvideles av tilbud for de som allerede har plass i barnehagen
  3. Etter barnets alder, slik at eldre barn får plass før yngre
  4. Søsken prioriteres til plass i samme barnehage
  5. Barn av bosatte flyktninger som deltar i introduksjonsprogram
  6. Best sammensatte barnegrupper

 

 

Ventelister

Nome kommune registrerer fortløpende alle søknader om barnehageplass. Disse samles på ventelister etter kriterier eller når det ønskes tilbud om barnehageplass.  

Ventelista blir omarbeida slik at de som har søkt etter fristen til Hovedopptak også  blir prioritert inn på ventelista: 1. juni etter Hovedopptaket

 

 

Rett til barnehageplass

Denne retten gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. For å få denne retten må barn som er født til og med august året før, starte innen utgangen av august. Barn som fyller ett år i september må starte innen utgangen av september året etter, og tilsvarende med barn født i oktober eller november.

For å benytte seg av retten må det søkes til hovedopptaket for alle nevnt over.

 

 

Har du ikke norsk personnummer?

Dersom du ikke har norsk personnummer, vil kommunen likevel registrere søknaden din. Det elektroniske søknadsskjemaet er slik innretta at du også kan søke med kun fødselsdatoen din. Vi ber dere oppgi det norkse personnummeret til oss når dere har mottatt det.

 

Kan jeg søke om plass hvis barnet ikke bor i Nome kommune?

Barnet må ha bostedsadresse i Nome kommune ved oppstartsdato.

 

Vil du vite mer?

Her er vedtektene for barnehagene i Nome kommune.
Disse er under endring for barnehageåret 2018-2019 (22.3.2018) på grunn av nye forskrifter fra Kunnskapsdepartementet.

Rett til barnehageplass. Utdanningsdirektoratet

Regelverk for barnehager. Regjeringen

Kontaktperson

Tone Amundsen

Oppvekstsjef
Tlf:
35 94 63 10
Mobil:
948 40 475

 

Torunn Brukåsa Kleiva

Saksbehandler
Tlf:
35956312
Mobil:
40019265

 

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Nome rådhus, Ringsevja 30,   

3830 Ulefoss

Kartpunkt