Språk

Siden språk er et satsingsområde i kommunen, vil vi jobbe med språket i daglige situasjoner/aktiviteter og også bruke et verktøy som heter «Snakkepakken». Snakkepakken er en «pakke» med språkstimulerende materiell. Den er satt sammen for å kunne dekke syv nærværende, grunnleggende og viktige områder for barn: Mat-klær-kropp-hus-dyr-farger-eventyr. Under her kommer det inn leker, rim og regler, sanger,bøker, spill, eventyr, historier, fabler, grunnleggende grammatikk og matematikk, former, motsetninger, rekkefølge, spørreord, sammensatte ord, overbegrep m.m.

Vi vil også i forbindelse med Kompetanse for mangfold, fokusere på hverdagsspråket og systematisering av språkarbeidet vårt.

Publisert av Lene Kolstad. Sist endret 11.08.2017

Vårt syn på språk

 

·         Språket vil være grunnleggende og avgjørende i samspillet med andre.

·         I barnehagen ønsker vi å lære barna å bruke språket aktivt i samlingstunder, gjenfortelle historier, lære rim, regler og sanger, dramtiseringer, tekstskapning, voksne som samtaler med barna i alle situasjoner i barnehagen og leke med språket i det daglige.

·         Barna skal bruke språket på en akseptabel måte. Stygg språkbruk, erting og mobbing blir ikke akseptert og vil i de enkelte tilfeller tas opp med barnet og evt. foreldre.

·         Det skal være gode dialoger barn-barn og barn-voksne. For eksempel ved måltider og i garderobe, i lekegrupper og i samtaler med barna.

·         Voksne skal være gode rollemodeller. De skal være nysgjerrige og engasjerte i samtaler og filosofering sammen med barna. Sette ord på ting i hverdagen, være bevisst sitt kroppsspråk, dramatisere for barna

·         En rekke barn har et annet morsmål enn norsk og lærer norsk som andrespråk i barnehagen. Det er viktig at barna blir forstått og får mulighet for å uttrykke seg. Barnehagen må støtte at barn bruker sitt morsmål og samtidig arbeide aktivt med å fremme barnas norskspråklige kompetanse.