Overganger og tilvenning

Rutiner ved oppstart og overgang mellom avdelingene i barnehagen

Ved oppstart:

Vi ønsker å trygge foreldrene/foresatte og barn før barnehagestart så godt vi kan. Når vi vet hvem som skal begynne i vår barnehage sender vi ut et Velkomstbrev der vi inviterer til et besøk i barnehagen. Da kan foreldre/foresatt, barnet og personal bli litt bedre kjent og vi informerer om våre tanker om den første tiden i barnehagen.

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene, legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen.

I den nye rammeplanen står det at barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Det betyr at det er barnets behov som skal få styre tilvenningstiden. Det er viktig, fordi alle barn er ulike. Hvor lang tid barnet trenger for å bli trygg avhenger av barnets personlighet, alder og tidligere erfaringer, foreldrenes reaksjoner og hvordan barnet blir møtt av de ansatte i barnehagen. For at barn skal ha mulighet til å etablere trygge og nære relasjoner i barnehagen må personalet og foreldre legge til rette for tid og ro i tilvenningsfasen. Tilvenningsperioden for barnet slutter ikke den dagen barnet er en hel dag i barnehagen alene uten foreldre, men når barnet har falt til ro og føler seg trygg, også når foreldrene ikke er tilstede.

Av barnehagen bør du kunne forvente at:

Du får tidlig og god informasjon om oppstarten.

Du får tilbud om en oppstartsamtale.

Du får en kontaktperson som tar imot barnet og deg som forelder og som er din kontakt i tilvenningsperioden.

Personalet er interessert i- og bruker tid på å bli kjent med ditt barn.

Personalet tilpasser rutiner og organiserer tid og rom etter ditt barns behov.

Personalet er sensitive mot ditt barns behov og gir barnet den støtten det trenger

Personalet er imøtekommende.

Personalet sørger for en god struktur, organisering og forutsigbarhet gjennom fast dagsrytme og faste aktiviteter.

Personalet snakker med deg underveis om hvordan det går og hvordan barnet ditt har det.

Dette kan du gjøre som forelder:

Sett av nok tid til oppstarten i barnehage.

Planlegg for at barnet kan ha litt kortere dager de første ukene.

Hjelp barnehagen å bli kjent med barnet ditt! Fortell barnehagen om hva barnet ditt liker, hvordan livet har sett ut til nå, og hvilke interesser, vaner, rutiner og behov det har.

Ta deg tid til å bli kjent med personalet.

Vær sammen med barnet i barnehagen og delta i barnehagens aktiviteter. Selv om ditt barn tilsynelatende er trygg i barnehagen etter kort tid er det likevel mye nytt for barnet og det er godt for barnet å kunne dele dette med sine nærmeste omsorgspersoner.

Å ha noen kjente ting i barnehagen gjør ofte oppstarten tryggere for barnet. Derfor kan det være godt for barna om dere tar med dere noe kjent; for eksempel bilder av familien, et kosedyr eller lignende.

Det kan være vanskelig å gå fra barnet på morgenen. Lag en plan for avskjeden sammen med personalet og følg denne.

Sørg for at barnet har tilstrekkelig klær og utstyr med til barnehagen

 

Ved overgang mellom avdelingene innad i barnehagen.

Vi har gode rutiner på overgangen fra Marihøna til Maurtua. Vi prøver å gjøre overgangen så trygg som mulig. Avdelingene samarbeider mye fra før gjennom dagen, særlig morgen, ettermiddag og i utetiden. Barna blir godt kjent med hele personalet på huset og de andre barna. Om barnet begynner på ny avdeling enten rett over nyttår eller til høsten, begynner vi tidlig med å være jevnlig på besøk på Maurtua, f.eks turer i skogen, delta på måltider og samlinger/aktiviteter. Siden barna allerede er godt kjent med alle personalet, er det ikke alltid det trengs en voksen fra Marihøna, men stort sett er det med et personal.  Vi skal også kort tid etter overgangen ha en oppstartsamtale med foreldre/foresatte for å etablere en kontakt med barnehagelæreren som har ansvaret for deres barn. Vi skal informere foreldre i god tid før de skifter avdeling, og hvilken dag det vil skje. Pedagogene kan også ha en samtale internt i barnehagen før overgangen.

Nome kommunes strategiplan for en god overgang/skolestart!

Blir delt ut til de aktuelle foreldrene så fort det har vært møte mellom barnehage og skolen om disse datoene.

Foreløpig grovplan:

Januar: Møte mellom aktuelle datoer for besøk og foreldremøte.

Februar: Foreldremøte

Mars: Innskrivning og besøksdag

April: Besøksdag

Mai/juni: Foreldremøte med høstens 1.trinn

Juni: Besøksdager og besøk på SFO for de som skal gå der til høsten