Maurtua

Maurtua avdeling er en avdeling for de største barna på Svenseid. Alder på barna er fra 3 til siste året før skolestart. Aldersammensetningen varierer fra år til år, ettersom hvor gamle søkerne er.

 

Høsten 2019 er det 18 plasser for barn mellom 3-5 år.

Barna er ute hver dag, og vi bruker også det flotte nærmiljøet til barnehagen. I vår satte foreldregruppa opp en ny gapahuk som vi benytter, ikke langt fra barnehagen.

Barna blir delt i grupper i løpet av dagen, slik  får de tettere oppfølging og det gir flere muligheter for læring.

Barnehagen har fokus på at barna skal få ulike erfaringer i naturlige situasjoner, at de skal bli hørt og anerkjent, og samtidig få støtte og bli motivert til å bli selvstendig både i sosiale situasjoner og når det gjelder praktiske gjøremål.