Maurtua

Maurtua har nå 15 barn i alderen 3-6 år. 8 barn født 2015 og 7 barn født 2016. Mandager er det skoleklubb, da har neste års skolestartere egne aktiviteter. Torsdag er det turdag for hele avdelingen. Maurtua jobber mye med tema, leikegrupper og språkgrupper. Av og til deler de på tvers av alder, andre ganger deler de i aldersbestemte grupper.

Dagsrytme Maurtua

 • KL. 06.45:                BARNEHAGEN ÅPNER
 • KL. 06.45- 07.3O:    FROKOST
 • KL. 07.30:                VI ER UTE   
 • KL. 09.15:                 MORGON SAMLING
 • KL.09.30-10.15 :       GRUPPER (TEMA)
 • KL. 10.15:                 DOSAMLING
 • KL. 10.30-11.00:        MAT
 • KL. 13.00:                 VI GÅR INN              
 • KL. 13.10:                 SAMLING OG DO
 • KL. 13.30                  MAT OG HVILESTUND
 • KL. 14.30                 FFRILEK/GRUPPER  INNE/UTE
 • KL. 16.30:                BARNEHAGEN STENGER