Marihøna

Avdeling Marihøna har i år 12  plasser for barn i alderen 1-3 år. Marihøna deler gruppa i to eller tre grupper, flere ganger i uka for turer og aktiviteter der barna er i faste smågrupper med faste voksne. Særlig ved oppstart med nye barn vil dette prioriteres. Turer og aktiviteter knyttes opp til månedens tema. Vi vil gå på tur eller være ute i barnehagen ettersom hva som er mulig med tanke på årstid og hvor små/store barna er.