Barnehagens samarbeidspartnere

BARNEHAGENS SAMARBEIDSPARTNERE.

Vi har samarbeid med mange, - men i større eller mindre grad. Det er godt å vite at de er der!

Her er noen av våre samarbeidspartnere:

 • Nome skole- og barnehagekontor, vår administrasjon
 • Teknisk etat - bygning, leikeplass, vedlikehold
 • Kulturetaten - teater,film, konsert etc
 • Kirken - samarbeid i forbindelse med høytider
 • Sosialtjenesten /barnevern - samarbeid om bl.a oppfølging av enkelt barn eller barnegruppe
 • PP-tjenesten - vi kan få råd/støtte på enkelte barn eller barnegruppe
 • Kommunefysioterapaut - tilrettelegging av fysisk miljø, hjelp til enkelt barn
 • Helsesøster - gi råd i forbindelse med sykdom, smitte og barns utvikling
 • Skoemyra og Sluseparken barnehage
 • Lunde barneskole (5-åringene skal dra regelmessig på besøk til 1-klasse og 4-klasse for å bli kjent før skolestart, dette skjer etter nyttår)

TVERRFAGLIGE MØTER

Nome Kommune har etablert Tverrfaglige møter ved hver skole og barnehage.

 • Skal være et ledd i kvalitetssikring av barnets tilbud i barnehage/skole.
 • Disse møtene skal styrke det systemretta arbeidet i kommunen.
 • Samarbeidsforum er en arena for generell og gjensidig informasjon og veiledning.
 • Bedre samordning av tiltak for barn og unge
 • Møtene er ca hver 6. uke. De som deltar er: Styrer, pedagogiske ledere, helsesøster, PPT. Midt-telemark barnevernstjeneste deltar to ganger i året eller ved behov. Kommunefysioterapaut og familiveileder ved behov.
 • Samarbeid og informasjonsutveksling vedrørende enkeltbarn kan skje anonymt, ellers forutsetter det at foresatte har samtykket. Dette gjøres i hvert enkelt tilfelle på eget samtykke skjema. Foreldrene som skriver under på samtykkeskjema har også mulighet til å delta på møtene, hvis de ønsker dette.