Avdelingene

Klikk for stort bilde

I Sluseparken barnehage er det 3 avdelinger med 24 plasser på hver avdeling.

Klikk for stort bilde

Kjeldal

Kjeldal er avdelingen for de minste barna. Her er det ca 12 barn og 4 voksne, der 2 av disse er barnehagelærere.

Hogga

Hogga er avdelingen for de barna mellom ca 2,5 år - 4 år. Her varierer det hvor mange barn det er, men det er 24 plasser. Barn under 3 år teller for 2, og derfor vil det variere hvor mange barn det er på avdelingen.

Vrangfoss

Vrangfoss er avdelingen der de største er, 4-5 år. Her er det også 24 plasser.