Ansatte i Sluseparken 2019-2020
Ansatte i Sluseparken 2019-2020
Vrangfoss Navn Hogga Navn Kjeldal Navn
Avdelingsleder Christine Skau Nilsen Avdelingsleder Heidi Tinnesand Avdelingsleder Anne Wulfsberg
Pedagogisk leder Ingeborg Strigen Pedagogisk leder Stine Charlotte Lindgren Pedagogisk leder Martine Horrigmo
Pedagogisk leder Eva Byrkjeland Fagarbeider Irene Walker Assistent Siv Anita Strand
Fagarbeider Sølvi Dahle Assistent Helle Bastiansen Assistent Carina Màklin
Fagarbeider Eli Skau Nilsen Assistent Haxhere Krasniqi Assistent Kjersti Anne Hovland
Assistent Marianne Svenseid Barnehagelærer Oda Kalleberg Sandbakken Assistent Ann Karin Vik Stoa
Lærling Camilla Tveiten Spesialpedagog Berit Greibrok Spesialpedagog Berit Greibrok