Ansatte i Skoemyra barnehage 2019-2020
Ansatte i Skoemyra barnehage 2019-2020
Bjørkeskogen Navn Furuskogen Navn
Avdelingsleder Gro Storkås Avdelingsleder Randi Hermansen
Pedagogisk leder Kamilla Søreid Pedersen Assistent Gunn Iren Tamlag
Assistent Anette Lunde Ova Fagarbeider Tove Knutslid
Lærling Caroline Ingulstad Assistent Heidi Dalen-Vetland
Spesialpedagog Berit Greibrok