Digital praksis

" Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring." 
" Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier."  Rammeplanen s.44

Klikk for stort bilde

Som utgangspunkt i arbeidet med den digitale praksisen har nome kommunes barnehager en egen IKT-plan.
Den gir oss føringer i tillegg til det rammeplanen sier om emnet.

I barnehagen har vi ulike digitale verktøy vi bruker sammen med barna i hverdagen vår og i temaarbeid.
Som voksne i barnehagen skal vi utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna, og legge til rette for at barn leker, utforsker og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer.