2020 FAGERLI BARNEHAGE, ANSATTE Her er en oversikt over hvem som jobber på de ulike avdelingene i Fagerli barnehage. Ved ferier og fravær, vil personalet av og til brukes på tvers av avdelinger.
2020 FAGERLI BARNEHAGE, ANSATTE
FORNAVN ETTERNAVN STILLING TELEFON
Line Pershaug styrer 35008770
MARIHØNA 35008760
Mariann H. Rell avdelingsleder/ped.leder
Kari Anne Nymo assistent
Aud Inger Teigen fagarbeider
Anne Marit Traaen fagarbeider
MAURTUA 35008762
Laila Bjervamoen avdelingsleder/ped.leder
Bjørn M. Halvorsen ped.leder
Siri Parkstad fagarbeider
Kirsten F. Johansen assistent
BLÅKLOKKA 35008764
Trude A. Fostveit avdelingsleder/ped.leder
Torill Gran ped.leder
Jorunnn T. Dahl fagarbeider
Marian Tamlag fagarbeider
Kathrine Myhren fagarbeider
SOLSIKKA 35008766
Grete Wærstad avdelingsleder/ped.leder
Signe Myhre ped.leder
Camilla Dale fagarbeider
Anne-Grethe Aa. Andersen fagarbeider
Hilde S-H Thorsberg fagarbeider
HUMLA 35008768
LOGOPED;
Elisabeth Dahlseng
SPESIALPEDAGOD
Wenche Bjønnes