2019 FAGERLI BARNEHAGE, ANSATTE Her er en oversikt over hvem som jobber på de ulike avdelingene i Fagerli barnehage- Personalet er satt opp på den avdelingen de skal jobbe mest på, men noen vil være å se på flere avdelinger. I ferier og ved sykdom, bytter vi mer om på personalet.
2019 FAGERLI BARNEHAGE, ANSATTE
FORNAVN ETTERNAVN STILLING TELEFON
Line Pershaug styrer 35008770
MARIHØNA 35008760
Mariann H. Rell avdelingsleder/ped.leder
Tina H. Espedalen barnehagelærer
Aud Inger Teigen fagarbeider
Anne Marit Traaen fagarbeider
Camilla Dale fagarbeider
MAURTUA 35008762
Laila Bjervamoen avdelingsleder/ped.leder
Torill Gran ped.leder
Hilde Gjevestad fagarbeider
Kirsten F. Johansen assistent
Kari Anne Nymo assistent
BLÅKLOKKA 35008764
Trude A. Fostveit avdelingsleder/ped.leder
Bjørn Magne Halvorsen ped.leder
Marian Tamlag fagarbeider
Siri Parkstad fagarbeider
Kathrine Myhren fagarbeider
SOLSIKKA 35008766
Grete Wærstad avdelingsleder/ped.leder
Signe Myhre ped.leder
Jorunnn T. Dahl fagarbeider
Anne-Grethe Aa. Andersen fagarbeider
HUMLA 35008768
LOGOPED;
Elisabeth Dahlseng