Skatt og ligning

Skatteoppkreverfunksjonen/ kemnerkontoret er lokalisert i Nome rådhus.

Kemneren har også ansvar for innfordring av kommunale eiendomsavgifter og andre kommunale krav for Nome kommune.

 

 Kemneren svarer på spørsmål om:

 • Betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift
 • Betaling av restskatt og forskuddsskatt
 • Skatteavregning av alle forskudds- og etterskuddspliktige skattytere
 • Føring av skatteregnskapet og fordeling av skatteinntektene til stat, fylke og kommune
 • Veiledning og kontroll av arbeidsgiverne
 • Årsavregning arbeidsgiveravgift
 • Skatteattest
 • Betaling av kommunale krav og eiendomsavgifter,kommunale avgifter, husleie, oppholdsbetaling, kulturskole, SFO og barnehage.

Skattekontoret svarer på spørsmål om:

 • Fastsettelse av skattemessig inntekt, fradrag, formue og gjeld
 • Beregning av skatten
 • Skattekort eller utskreven forskuddsskatt

Bankkonto

Vår bankkonto for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift er:

                              6345 06 08191

Mangler du KID-nummer kan du lage det selv.

Kontaktperson

Cathrine Aaslund

Skatteoppkrever
Tlf:
35946200

 

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kartpunkt