Arbeid

Nome kommune lyser ut sine stillinger i Kanalen og varierer også mellom TA og Varden.
De utlyste stillingene finner du også på hjemmesiden til Nome kommune.

Informasjon om jobb og arbeidsliv finner du også på NAV sine sider.

Karrieresenteret Telemark gikk over i fast drift sommeren 2009 etter 3 år som prosjekt. Karrieresenteret er eid av NAV Telemark og Telemark Fylkeskommune.
Senteret er et resultat av økt satsning på et helhetlig system for yrkes- og utdanningsveiledning i hele landet og i Telemark fylke.
Tilbudet er til voksne i alle aldre som har behov for å diskutere karrierevalg og karrieremuligheter.
Tjenestene er offentlig støttet og gratis for deg.

 

 

Adresse

Besøksadresse
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kartpunkt