Ytre Helgen næringspark – nordre del, blir regulert!

Det foreligger forslag til reguleringsplan for Ytre Helgen næringspark. Forslaget ble behandlet at SU-utvalget 2. mars, og sendes nå på høring – offentlig ettersyn.

Klikk for stort bilde 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for næringsbygg (industri og lager) med nødvendig infrastruktur og parkeringsarealer mv.

Reguleringsplanen med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i rådhuset, og våre nettsider: www.nome.kommune.no.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Nome kommune, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss, eller postmottak@nome.kommune.no.

innen 20. april 2020.

Planforslaget omfatter området vist på kartutsnittet

Førstegangsbehandling samfunnsutviklingsutvalget (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Plankart (PDF, 544 kB)

Planbestemmelser (PDF, 247 kB)

ROS-analyse (PDF, 659 kB)

Uttale fra Fylkesmann (PDF, 228 kB)

Uttale fra Midt-Telemak Energi (PDF, 27 kB)

Uttale fra Miljøhygenisk avdeling (PDF, 707 kB)

Uttale Statens vegvesen (PDF, 46 kB)

Uttale Telemark fylkeskommune (PDF, 351 kB)

Uttale fra DSB (PDF, 163 kB)