Translate

Viktig melding

Varsel - Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Sagamoen industriområde i Nome kommune (etter forenklet prosess).

Dagens reguleringsplan for Sagamoen industriområde ble vedtatt i 1975 og gjelder for eiendommene gnr 104 bnr 54 og gnr 104 bnr 70.  Reguleringsbestemmelsene legger til rette for industrivirksomhet i planområdet.

 

Deler av industribygget på eiendom gnr 105 bnr 54, Hantoveien 300, har over flere år blitt brukt til sesonglagring av bobiler, campingvogner, biler og båter. Denne bruken av eiendommen samsvarer ikke gjeldende reguleringsplanen. Hvert år ble det søkt om dispensasjon og tillatelse til midlertidig bruksendring av deler av lokalene til sesonglagring. I øvrige deler av lokalene driver Bandak AS sin industrivirksomhet, og denne virksomheten forblir uforandret.

 

Kommunen ønsker nå at eier av bygget søker om å endre på bestemmelsene i reguleringsplanen slik at det åpnes for slik lagring, i stedet for å søke om årlig dispensasjon fra bestemmelsene.

 

Merknad sendes til: hannep.jensen@asplanviak.no, eller Asplan Viak AS, Stasjonsvegen 33, 3800 Bø i Telemark. Frist for innsending av merknader er 23.mai.2023.

 

Varsel om planendring. (DOCX, 2 MB)

​​​​​​​Reguleringsbestemmelser. (DOCX, 29 kB)​​​​​​​

Tilbakemelding