Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Kåsene i Nome kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 varsles det om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Nome kommune og Brennebu AS i forbindelse med utbygging av Kåsene.

Eventuelle merknader sendes Nome kommune på epost postmottak@nome.kommune.no  innen 08.11.2021.

Utbyggingsavtalen gjelder forhold rundt overtakelse av infrastruktur som vei og vann og avløp. Området er avgrenset til allerede regulerte boligtomter langs veiene Seterkåsene og Bjørnebærvegen.

Klikk for stort bilde