Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering Helgen Montessoriskole - innspillsfrist 16. august

I tråd med plan og bygningslovens §12‐8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for «Helgen Montessoriskole», gnr./bnr. 53/33 og del av 53/61 og 53/5 i Helgja, Nome kommune.

Oppstart av arbeid med detaljregulering for Gnr/bnr 53/33 og del av 53/61 og 53/5 i Helgja, Nome kommune

Planarbeidet varsles påvegne av forslagstiller Helgen Montessoriskole. Det er Søndergaard Rickfelt AS som er konsulent for arbeidet. 
Planen har fått PLANID 2021_02. 

Varslingsbrev (PDF, 653 kB)

Planområdet og beliggenhet er vist på vedlagte oversiktskart og varslingskart som angir henholdsvis planområdets beliggenhet og avgrensing.

Klikk for stort bilde

 

 

Eventuelle opplysninger og innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes:
Søndergaard Rickfelt AS, O.H. 
Holtasgate 29A, 3678 Notodden eller via epost: post@sorarkitekter.no.
Spørsmål kan rettes til samme adresse, 
eller telefon 35 02 95 00.
Kopi kan sendes til Nome kommune på epost postmottak@nome.kommune.no eller til Ringsevja 30, 3830 Ulefoss.

Innspill må være mottatt innen mandag 16. august 2021.