Oppstart av arbeid med detaljregulering av eiendommen gnr./bnr. 123/28 ved Hogga Sluse

I tråd med plan og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for «Stormo
Bobilcamp», gnr./bnr. 123/28 ved Hogga sluse
, Nome kommune. Planarbeidet varsles på vegne av forslagstiller
Skaltor AS, ved Ståle Amundsen. Det er Søndergaard Rickfelt AS som er konsulent for arbeidet.