Translate

Viktig melding

Offentlig ettersyn forslag til detaljregulering for skogshotell Tveitankroken

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til deltaljregulering for Tveitankroken, ut til høring og offentlig ettersyn. Forslaget ble behandlet i Samfunnsutviklings-utvalget 09.03.2023. Foreslått regulert område er del av eiendommen gnr 92, bnr 6 i Nome.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for turistnæring. Det er planlagt for hotellvirksomhet med 10 overnattingsenheter og tilhørende felleshus med servering.

Plankart med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på våre nettsider: www.nome.kommune.no.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Nome kommune, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss, eller postmottak@nome.kommune.no. innen 22. mai 2023.

Tilbakemelding