Nome kommune har laget en ny forskrift og flere plandokumenter

Der er viktig at alle innbyggere og interesserte sier sin mening om det forslaget som er lagt fram.

Medvirkning og høring er derfor lovpålagt (pbl kap.5).

Nome kommune ber derfor om innspill til alle sakene.

Innspill sendes til postmottak@nome.kommune.no og merkes med riktig navn på det du sender innspill på.

Du kan også levere svaret til servicekontoret på rådhuset.

Nytt forslag til gebyrforskrift

Frist innspill 15.august

Nome kommune har utarbeidet ny gebyrforskrift for å sikre at gebyrer blir utarbeidet så riktig som mulig.

Denne forskriften gjelder byggesaker og oppmåling med mer.

Du finner forslaget til forskrift og det politiske vedtaket her.

Planprogram Nome – nært og godt å bo!

Frist innspill 15.august

Nome er et godt sted å bo – men vi blir stadig færre.

Hva kan vi gjøre med det?

Nå skal kommunen lage en kommunedelplan for å komme i gang med målretta arbeid for å løse utfordringene dette gir.

Du finner planen og bakgrunnsdokumenter her. (PDF, 2 MB) 

 

Opphør av unntak for rettsvirkning Tveitankroken, nytt formål i kommuneplanens arealdel:

LNFR med spredt næringsbebyggelse

Frist innspill 15.august

Da kommuneplanen ble vedtatt 2.mars, ble området Tveitankroken ved Telemarkskanalen unntatt rettsvirkning.

Det skyldes at forslaget kom inn for sent til å bli med i høringen av arealplanen.

Når et område unntas rettsvirkning kan ingen regulere det til annet bruk.

Det er derfor nødvendig å høre området før det tas inn i arealplanen med formål LNFR med spredt næringsbebyggelse.  

Du finner forslaget til forskrift og det politiske vedtaket her.

 

Kommunedelplan Nome – trygt og grønt!

Frist innspill 15.september

Nome kommune skal bidra til å nå Norges klimamål.

Det er også viktig at innbyggere og natur er trygge når klimaendringene gir varmere, våtere og villere vær.

Derfor har kommunen laget en kommunedelplan for klima, samfunnssikkerhet, miljø og naturmangfold.

Du finner planen og bakgrunnsdokumenter her. (PDF, 5 MB)