Translate

Viktig melding

Kunngjøring endelig vedtak reguleringsendring etter forenkla prosess av reguleringsplan for Munken (PlanId: 2004_01) .

I henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 - § 12-14 kunngjøres det at samfunnsutviklingsutvalget i Nome i møte 23.05.2024 vedtok forslag til reguleringsendring etter forenkla prosess av reguleringsplan for Munken (PlanId: 2004_01).

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er klageinstans.

Eventuell klage skal først fremmes skriftlig til Nome kommune, SU-etaten, Ringsevja 30, 3830
Ulefoss, eller på e-post til postmottak@nome.kommune.no innen 18. juni 2024.

Saksdokumentet fra SU-møtet (PDF, 832 kB)

Bestemmelser (PDF, 58 kB)

Plankart (PDF, 787 kB)

Tilbakemelding