Innspill til bredbåndsutbygging i Nome

Klikk for stort bildeVestfold og Telemark fylke skal fordele ca. 14,7 mill. til utbygging av bredbånd i 2021. Nome kommune vil søke om tilskudd også i år, selv om potten er mindre enn i 2020. Vi inviterer derfor alle som går inn under kriteriet under til å gi en høringsuttale innen 16. april 2021. Innspill fra innbyggerne blir vurdert mht. områder som skal omsøkes

Følgende kriterier som vil bli tillagt spesiell vekt

  • Husholdninger som har nettforbindelse på under 30 Mbit/s
  • Områder der Telenor ikke lenger vedlikeholder kobbernettet (fasttelefonnettet.
  • Områder med dårlige mobilforhold hvor nedlasting er under 30 Mbit/s

Områder som allerede er utbygd som Helgja, Romnes, Sannes, Kleppe, Børte, Lona er ikke aktuelt å ta med. Områder som skal bygges ut er det heller ikke nødvendig å få tilbakemeldinger om. Dette gjelder Landsmarka, Flåbygd, Eidsbygda, Vibeto og Tuftedalen.

Bruk appen Nettfart mobil for å sjekke dekning for WiFi og mobilnett der du bor. Målinger lokalt verifiserer kapasitet og dekning for vår søknad om midler. Les mer på https://nettfart.no/
 
Skriv en e-post med en kort begrunnelse som inneholder følgende:
Adresseopplysninger med husnummer og gårds- og bruksnummer
Antall boenheter dersom du melder inn på vegne av flere husstander
Resultat fra måling med appen Nettfart og mobilnett innomhus (god/middels/dårlig)
 
E-posten sendes til postmottak@nome.kommune.no innen 16. april 2021.
 
 
Klikk for stort bilde