Høring - kommunale målsettinger for hjortevilt i Nome kommune 2021 - 2023

Fagrådet for vilt og innlandsfisk i Nome har i møte 10.12.20 vedtatt å legge forslag om kommunale målsettinger for hjortevilt ut til offentlig høring.

Eventuelle kommentarer til høringen kan sendes til Nome og Midt-Telemark landbrukskontor, Brennavegen 30, 3810 Gvarv eller epost landbruk@intk.no

Frist for å gi høringsuttalelse er 1. februar 2021.

Dokumenter i saken:
Kommunale målsetninger for hjortevilt i Nome kommune 2021-2023 (PDF, 773 kB)
Faun rapport 020-2019 Elgbeitetaksering i Telemark og Vestfold (PDF, 10 MB)
Faun rapport 007-2020 Elgen i Telemark etter jakta 2019 (PDF, 2 MB)