Høring - Forutsigbarhetsvedtak for bruk av utbyggingsavtaler

En forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler er at det er fattet et forutsigbarhetsvedtak, jf plan og bygningsloven § 17-2.

Forutsigbarhetsvedtaket sier at Nome kommune har en forventning om at det inngås utbyggingsavtaler til gjennomføring av reguleringsplaner. Hovedprinsippet i vedtaket er at utbyggere skal finansiere eller bygge nødvendig teknisk og blå/grå/grønn infrastruktur.

Eventuelle kommentarer til høringen kan sendes til Nome kommune, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss eller e-post: postmottak@nome.kommune.no

Frist for å gi høringsuttalelse er 20. mai 2021.

Dokumenter i saken:
Forslag til vedtak (DOCX, 14 kB)
Høringsdokument forutsigbarhetsvedtak (DOC, 52 kB)