Translate

Viktig melding

Høring - endring av minsteareal på elg og hjort i Nome kommune

Samfunnsutviklingsutvalget i Nome kommune har i møte 04.05.23 vedtatt å sende endring av minsteareal av elg og hjort ut til offentlig høring.

Forslag endring av minsteareal på elg, som i dag er 3000 dekar

  • Forslag 1: endre minstearealet på elg til 4000 dekar i hele Nome kommune.
  • Forslag 2: endre minstearealet på elg til 3500 dekar øst for fylkesvei 359 og nord for kanalen og 4000 dekar i resten av kommunen.
  • Forslag 3: Endre minstearealet på elg 5000 dekar vest for jernbanen og sør for kanalen, 3500 dekar øst for fylkesvei 359 og nord for kanalen, i resten av kommunen 4000 dekar.

Forslag endring av minsteareal på hjort, som i dag er 1750 dekar

  • Forslag 1: endring av minsteareal på hjort 1500 dekar i hele kommunen.
  • Forslag 2: endring av minsteareal på hjort 1200 dekar i hele kommunen.

Høringsforslag sendes ut til alle vald på elg og hjort i Nome kommune og andre høringsinstanser.

Eventuelle kommentarer til høringen kan sendes til Nome og Midt-Telemark landbrukskontor, Brennavegen 30, 3810 Gvarv eller epost landbruk@intk.no

Høringsfrist

Frist for å gi høringsuttalelse er 23.06.23.

Aktuelle saksdokumenter og rapporter:

Behandling i SU-utvalget (PDF, 126 kB)

Høring endring av minsteareal på elg og hjort i Nome kommune (PDF, 540 kB)

Faun rapport 005-2021 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Nome og Midt-Telemark 2020 (PDF, 6 MB)

Faun rapport 020-2019 Elgbeitetaksering i Telemark og Vestfold (PDF, 24 MB)

Faun rapport R011-2020 Hjorten i Vestfold og Telemark (PDF, 4 MB)

Tilbakemelding