Forslag til revidert forskrift om vann- og avløpsgebyr

Forslag til revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Nome kommune legges ut til offentlig gjennomsyn.

Noen viktige endringer i forskriftsforslaget er at boligeiendom som ikke har vannmåler, skal betale forbruksgebyr beregnet ut fra størrelsen på boligen og at det vil bli lagt inn  abonnementsgebyr pr. boenhet, ikke pr. eiendom som tidligere.

Frist for å gi uttalelser til forskriftsforslaget er fredag 3. desember 2021. Uttalelser kan sendes til postmottak@nome.kommune.no eller Nome kommune, Ringsevja 30 3830 Ulefoss.

Dokumenter:

Forskrift om vann og avløpsgebyr Nome kommune - høringsutkast (PDF, 109 kB)