Eiendomsskatteliste 2020

I tråd med eiendomsskatteloven §15 ligger eiendomsskattelisten for 2020 til offentlig ettersyn på Nome rådhus i 3 uker fra 4. mars 2020.