Garasje

Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke.

Den som bygger har selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer, vegloven eller annet regelverk. Dersom tiltaket kommer i konflikt må det omsøkes på vanlig måte. Ta derfor kontakt med kommunen om du er usikker.

Fant du det du lette etter?
Login for redigering