Klima- og energiplan

Klikk for stort bilde

Klima- og energiplanen er utarbeidet som et fellesprosjekt for de tre midt-telemarkskommunene Nome, Bø og Sauherad, men hver av kommunene har vedtatt sin egen plan.  Klima- og energiplan for Nome 2010-2020 ble vedtatt i Nome kommunestyre 18.02.2010

Klima- og energiplan for Nome er et omfattende dokument som består av tre hovedelementer: Kap. 3 som er en handlingsplan med forslag til tilak, kap.4 som er en faktaoversikt over klimagassutslipp og energibruk i kommunen og kap. 5 som har fokus på hva jeg som innbygger kan gjøre.

Planen er en 1.generasjons klimaplan for kommunen, og det tas sikte på jevnling revidering av tiltaksdelen/handlingsprogrammet (kap.3).

Det er også laget en Folkeutgave som er sendt til alle husstander i kommunen. Denne brosjyra har fokus på kap. 5 i klimaplanen, hva kan jeg som innbygger gjøre, og er ment som idébank og til inspirasjon for hver enkelt om å ta ansvar for egne handlinger i hverdagen som kan ha konskvenser for klimagassutslipp og energibruk.

Samlet plan (PDF, 2 MB)

Handlingsdel (PDF, 412 kB)

Faktadel (PDF, 2 MB)

Folkeutgaven (PDF, 6 MB)