Forsinkelse i kommuneplanarbeidet

På grunn av sykdom har vi desverre fått en forsinkelse ift oppsatt fremdriftsplan for kommuneplanarbeidet. Folkemøter i Lunde og Ulefoss knyttet til planarbeidet vil bli holdt etter jul. Vi kommer tilbake med nye datoer.  Vi beklager de ulemper dette evt vil medføre for våre innbyggere. 

For spørsmål rundt dette, kontakt SU sjef Eva Rismo på tlf 91719054.

For spørsmål knyttet til kommuneplanens arealdel, kontakt kommunens sentralbord på tlf 35946200.

Publisert av Eva Rismo. Sist endret 15.11.2018