Hjemmetjenester funksjonshemmede

 
Vi gir tilbud til personer med ulike funksjonsvansker over 18 år med behov for omsorgsbolig og helsetjenester i hjemmet.
Nome kommune har flere omsorgsboliger med heldøgnsbemanning, disse er lokalisert i Eidsbygda, Ulefoss og Lunde. 
Tjenestene omfatter helsehjelp i hjemmet, praktisk bistand og opplæring.
Vi kan gi  tilbud om å delta på et dagaktivitetssenter Actus/ ved Idea Vekst Nome.
Og kulturetaten har i tillegg til ordinære kulturarrangement en egen klubb og aktivitetsprogram for målgruppen. 
 

Oversikt over bemannede boliger: 

Eidsbygda og Dagsrud avd. Olastua:Eva Bakkane - Klikk for stort bildeEva Bakkane
Kontakt person: Eva Bakkane Bergelien
Besøksadresse: Hestekåsbakken 1B
Postadresse: Ringsevja 30,3830 Ulefoss
Eidsbygda: 35 94 57 22
E-mail: eva.bakkane.bergelien@nome.kommune.no

 

Dagsrud avd. Vesleheimen og Smedkåsa
Kontaktperson: Mona Karlsson Engesveen
Besøksadresse: Dagsrudgata 14Klikk for stort bilde
Postadresse: Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
Telf: 35 94 61 78
E-mail: mona.karlsson.engesveen@nome.kommune.no

 

Tyrivegen
Kontaktperson: Lene Nordskog
Besøksadresse: Tyrivegen 6, Lunde
Postadresse: Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
Telf: 35 00 85 90
E-mail: lene.nordskog@nome.kommune.noLene Nordskog - Klikk for stort bilde

 

 

Bergvoll
Kontaktperson: Ranveig Moen
Besøksadresse: Åslandsvein 1, Ulefoss
Postadersse: Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
Telf: 35 94 49 02
E-mail: rannveig.moen@nome.kommune.noKlikk for stort bilde

 
Publisert av Grethe Fjågesund. Sist endret 04.09.2017