Translate

Viktig melding

Venter du på eller planlegger du oppmåling?

Sesongen for oppmåling starter 15.mai. Det er mange som ønsker oppmåling og deling av eiendommer akkurat nå.

Nome kommune har normalt to personer som jobber med oppmåling, men på grunn av sykdom og svangerskap har vi en periode hatt veldig liten kapasitet. Heldigvis starter ny oppmålingsingeniør den 2.mai, og vi regner med at han skal være raskt ute i oppdrag. Han skal være vikar og prosjektleder og vil derfor være hos oss ut 2024.

I mellomtiden må vi be om forståelse for litt ventetid og for at vi må prioritere hvilke oppgaver som må løses først.

Vi forsøker å prioritere etter en liste, som ser slik ut: 

1. Nye eiendommer/tomter hvor det skal bygges nytt.

2. Andre oppmålingssaker og tilleggsarealer.

3. Grensejusteringer og -påvisninger som er kommet inn i fjor eller før.

 

Saker som er kommet inn i år og som ikke angår tomter til nybygg, må vente og blir antakelig ikke tatt før i starten august/september og videre utover. Det må også være tid til etterarbeid etter at oppmåling er foretatt ute.

 

Kan du få kortere saksbehandlingstid?

Du kan hjelpe til med å korte ned saksbehandlingstiden ved å:

  • Ha klart all dokumentasjon på eiendommen.
  • Fylle ut skjema korrekt.

 

Når det gjelder tilleggsarealer blir disse overdratt fra gammel til ny eier ved det som kalles for arealoverføring. Da kan du bidra til at saksbehandlingstiden blir kortere på denne måten:

 

Hvis det er spørsmål angående prioritering eller organisering av oppmåling, ta kontakt med leder av avdelingen for planlegging og arealforvaltning Kirsti Arvesen Nesheim på telefon 95306975 (hun er mye i møter så legg gjerne igjen en beskjed hvis det er hastverk).

Tilbakemelding