Tiltak for psykisk utviklingshemmede

Stiftelsen Dagsrudheimen skal i 2020 dele ut midler til tiltak for psykisk utviklingshemmede for å øke deres livskvalitet.

Tilskudd skal fortrinnsvis gis til konkrete tiltak som kommer flere psykisk utviklingshemmede til gode, men det kan også søkes om støtte til tiltak for enkeltpersoner. Grupper og organisasjoner som har langsiktige planer til beste for psykisk utviklingshemmede kan også søke.

Søknader vil bli vurdert i forhold til søkers formue og organisasjonens økonomi.

Søknadsskjema finner du her. (PDF, 705 kB)Spørsmål vedr. utfylling av skjema kan rettes til: Nome kommune, tlf. nr. 35 94 62 00

Søknad sendes:
Stiftelsen Dagsrudheimen, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss

Eller e-post: postmottak@nome.kommune.no

 

SØKNADSFRIST: 28. FEBRUAR 2020