Translate

Viktig melding

Test av Nødvarsel

Klokken 12 onsdag 12. juni 2024 testes Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve.

Varslingsprøven den 12. juni gjøres over hele landet, rundt kl. 12. Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler.

Dette skjer når Nødvarsel testes

  • Testen utløses mellom klokken 11.55 og 12.10 den 12. juni 2024
  • Når du mottar testen vibrerer telefonen og spiller av en høy,  sireneaktig lyd i ca. 10 sekunder.
  • En tekst dukker opp på skjermen. I teksten står det at dette bare er er test.
  • Varselet kan "dras" vekk eller fjernes ved å trykke "ok" (Dette avhenger av hvilken type telefon og operativsystem man har).
  • Teksten i varselet kommer i to språkversjoner - én norsk og én engelsk. Hvilken telefon og hvilke språkinnstillinger du har avgjør om du får varselet på norsk, engelske eller på begge språk. 

 

Les mer på Nødvarsel.no

Tilbakemelding